[CNW:Counter]

Struktura společnosti

AMS - V rámci firmy Houdek, spol. s r.o. a SIG - střediska inženýrské geodézie je zřízeno AMS - Autorizované metrologické středisko.

Pracovníci AMS jsou pracovníky firmy Houdek spol. s r.o. a SIG. AMS je pro výkon ověřování nádrží zařazeno jako organizačně samostatné, nezávislé a nestranné. Hlavní pracovní náplní jsou speciální geodetické práce - kalibrace, resp. ověřování nádrží.

V návaznosti na novely zákona 505/1990 Sb. o metrologii, zákona 61/1997 Sb. o lihu a 353/2003 Sb. o spotřebních daních, které mj. ukládají povinnost skladovat líh, pivo, víno a minerální oleje v ověřených nádržích, provedli pracovníci AMS ověřování u více než 2000 nádrží v chemickém a potravinářském průmyslu.