[CNW:Counter]

Technické a prováděcí podmínky

  • Kalibrační měření nádrží provádíme podle provozních požadavků objednatele, vždy však nejméně za 2-3 dny po oznámení připravenosti zakázky.
  • Časová náročnost kalibračního měření jedné nádrže je cca 1 hodina.
  • Kalibraci nádrží provádíme nejlépe zevnitř nádrží (případně možné provést kalibraci i z venku) metodou kopírování vnitřního pláště laserovým přístrojem fy Leica Wild Dior 3002S s následným zpracováním na PC programem TankModel pro přesné modelování pláště nádrže s navazujcím výpočtem a výstupem kalibračních tabulek.
  • Případně provedeme ověřování nádrží podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a autorizace fy Houdek spol. s r.o. - Autorizované metrologické středisko pro ověřování stacionárních nádrží.
  • Nádrže i stavoznaková měřidla výšky hladiny opatříme úředními značkami ověřování.
  • Měřická pásma pro odečtení výšky hladiny produktu v nádržích připevníme na předem připravené lišty stavoznakového měřidla.
  • Konečné dílo je předáváno do 7-14 dnů ode dne měření na místě nebo podle potřeby a dohody s objednatelem (možnost zaslaní pracovních kalibračních tabulek, případně potvrzení o provedení kalibrace nádrže e-mailem nebo faxem v kratším termínu).