[CNW:Counter]

NABÍDKA SLUŽEB GEODETICKÉHO ÚSEKU

Zeměměřické činnosti pro účely katastru
  • geometrické plány pro rozdělení pozemků - součást smluv o převodu nemovitostí
  • geometrické plány pro vyznačení budovy v katastru - podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí
  • geometrické plány pro vyznačení věcného břemene na části pozemku - právo vstupu na pozemek, právo vedení a údržby inženýrských sítí atp.
  • podniková evidence podniku a staveb