[CNW:Counter]

NABÍDKA SLUŽEB GEODETICKÉHO ÚSEKU

Činnosti úředně oprávněných osob - ověřování
  • geometrických plánů a jejich kopií
  • souborů geodetických informací katastru nemovitostí
  • dokumentace o vytyčení hranice pozemku
  • dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodů podrobného bodového pole
  • koordinační i výkonná činnost odpovědného geodeta stavby