[CNW:Counter]

NABÍDKA SLUŽEB GEODETICKÉHO ÚSEKU

Mapování
  • vyhotovení technické mapy města
  • zjišťování průběhu inženýrských sítí u správců sítě
  • vyhledávání průběhu podzemních vedení detektorem
  • zákres inženýrských sítí do mapových podkladů
  • topologické podklady pro informační systémy (GIS)
  • bodová pole metodou GPS
  • digitální mapy průmyslových závodů
  • digitální mapy lomů a důlních děl
  • digitální mapy komunikací a vodních toků včetně digitální pasportizace
  • základní a účelové mapy ostatní klasické a digitální (základní mapa závodu, základní mapa sídliště, základní mapa dálnice, jednotný železniční plán, geologie, ekologie, lesy, hydrologie, klimatologie, meteorologie aj.)