[CNW:Counter]

NABÍDKA SLUŽEB GEODETICKÉHO ÚSEKU

Činnosti v oboru inženýrské, průmyslové a stavební geodézie
  • vytyčování staveb a kontrolní měření
  • zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb včetně dokumentace pro kolaudaci staveb
  • odborná pomoc při získávání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • vyhotovení stavební dokumentace
  • vyhledávání, zaměřování a zpracování dokumentace stávajících inženýrských sítí
  • sledování a vyhodnocování prostorových posunů a deformací staveb, skládek, chladících věží, stožárů, komínů, přehrad apod. pro statické a dynamické posouzení staveb
  • koordinační i výkonné činnosti odpovědného geodeta stavby
  • určování kubatur
  • měření jeřábových drah a jeřábových mostů, výšková a směrová rektifikace strojních a kolejových zařízení